نیکان فرآیند نواندیش > محصولات > مواد شیمیایی > کلسیم کلراید  
 
 

 

 

کلسیم کلراید

کلرو کلسیم یکی از مهمترین و کاربردی ترین موادشیمیایی معدنی محسوب میشود که در صنایع حفاری شیمیایی، غذایی و دارویی کاربرد فراوانی دارد

ازموارد استفاده از کلرید کلسیم در ساخت بتن‌های زودگیر می‌باشد. به این ترتیب که کلرید کلسیم نقش تسریع کننده را دارد. به این ترتیب برای ساخت بتن‌های زودگیر می‌توان بجای استفاده از سیمان زودگیر از سیمان معمولی (پرتلند نوع I) همراه با کلرید کلسیم استفاده نمود. بتن ساخته شده بهاین روش در مقابل فرسایش مقاومت بیشتری از خود نشان داده اما در مقابل حمله سولفاتها آسیب پذیر تر بوده و افت بتن نیز حدود 10 الی 15 درصد افزایش یافته امادر هر حال بدترین ضرر این ماده اثر آن بر روی آرماتورها و ایجاد خوردگی در آنهاست

آنالیز کلسیم کلراید

 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی

نتیجه

واحد

مشخصه

99.1

W/W%

CaCl2

27 .min

W/W%

‍Ca2+

0.8 min

W/W%

Na+

500

p.p.m

SO42-

30

p.p.m

Insoluble solid

1

p.p.m

Heavy metal

7 min

-

pH

Sieve Analysis

5% Max

Mesh

On sieve 2.1/2

93% min

Mesh

On sieve 42

White

Color

Apearance


کاربرد و موارد مصرف کلسیم کلراید

کلسیم کلراید خوراکی
الف. در ساخت انواع مواد غذایی بکار میرود.
ب. در صنایع دارویی استفاده می شود.
ج. در خوراک دام و طیور استفاده می شود.

کلسیم کلراید صنعتی
الف. کاربرد در حفاریچاههای نفت و پتروشیمی.
ب. درصنایع بتون سازی استفاده میشود.
ج. در تهیه رنگدانه و صابون های فلزی استفاده میشود.
د. در صنایع خنک سازی و رطوبت گیر استفاده میشود.
ه. در ساخت گلیسرول بکار میرود.

.