نیکان فرآیند نواندیش > محصولات > مواد شیمیایی > سولفات سدیم  
 
 

آنالیز سولفات سدیم

مشخصات فيزيکي و شيميايي

واحد اندازه گيري

نتيجه

خلوص سولفات سديم

درصد

98 MIN

نمک بر حسب کلرور سديم

درصد

  MAX 1.1

مواد نامحلول

درصد

 MAX 0.1

رطوبت

درصد

MAX 1

آهن

P.P.M

50 MAX

فلزات سنگين

P.P.M

ناچيز

کلسيم و منيزيم برحسب سولفات کلسيم

درصد وزني

MAX 0.15

وزن مخصوص

gr/cm3

0.3-0.7

                                                     دانه بندی

باقيمانده روی الک مش 20

درصد

MAX 0.1

باقيمانده روی الک مش 40

درصد

MAX 2

باقيمانده روی الک مش100

درصد

MAX 40

باقيمانده روی الک مش 200

درصد

MAX 90

 

 

سولفات سدیم

سدیم سولفات نمک سدیم سولفوریک اسید است. در صورتی که بی‌آب باشد کریستالی سفید تشکیل می‌دهد که آن را تناردیت معدنی نیز می‌نامند; و هنگام آب‌پوشی به فرمول Na2So4.10H2O (دکاهیدرات) تبدیل می‌شود که به آن نمک گلوبر نیز می‌گویند. جامد دیگری از آن هپتاهیدرات است. با تولید سالانه۶میلیون تن از پرمصرفترین مواد شیمیایی است.

کاربرد سولفات سدیم

سولفات سدیم، یک ماده بسیار ارزان است. بزرگترین استفاده از آن به عنوان پر کننده در پاک کننده پودر رختشویی است

    اخیرایکی دیگر ازموارد عمده استفاده سولفات سدیم، به ویژه در ایالات متحده و کانادا، درفرآیند کرافت برای تولید خمیر چوب است

یکدیگر از برنامه های قابل توجهی برای سولفات سدیم، که به عنوان دومین کاربرد مهم سولفات سدیم در اروپا استفاده میشود درصنعت شیشه سازی است.سولفات سدیم برای حذف حبا ب های کوچک از شیشه کمک می کند

سولفات سدیم در تولید منسوجات به ویژه در ژاپن کاربرد مهمی دارد. سولفات سدیم باعث کاهش بار منفی در الیاف می شود و باعث می شود رنگ به طور مساوی دربر روی الیاف نفوذکند