نیکان فرآیند نواندیش > محصولات > مواد شیمیایی > اسید کلریدریک  
 
 

 

 

 

 

 

 

کاربرد اسید کلریدریک


اسید کلریدریک از مواد شیمیایی پایه ای است و به همین دلیل هم موارد استفاده بسیار وسیعی دارد. برخی از این کاربردها از این قرار است:  قطعه شویی فولاد، ساخت ترکیبات آلی، تولید ترکیبات غیر آلی، کنترل و خنثی سازی، احياء تبادلگرهای يونی، پرداخت چرم، تمیزکننده های خانگی وصنعت ساختمان.
آنالیز اسید کلریدریک

مشخصات فيزيکي و شيميايي

واحد اندازه گيري

حداقل

حداکثر

غلظت

درصد وزني

30

32

کلرآزاد (Cl2)

درصد وزني

وجود ندارد

وجود ندارد

سولفات (ُSO4)

P.P.M

-----

400

آهن(Fe2)

P.P.M

-----

5

فلزات سنگين(مثل سربPb)

درصد وزني

-----

0.0005

آرسنيک (As)

درصد وزني

-----

0.0001

وزن مخصوص (درCْ20)

gr/cm3

1.141

1.164


این ماده درمصارف اسیدی کردن ازجمله اسیدی کردن چاههای نفتی ، برداشتن رسوب بویلرها کاهش سنگ معدن ها ،تمیز کاری فلزات بکار می رود. بصورت محلول در آب (حدود 10% وزنی) در تهیه جوهر نمک(پتک کننده و از بین برنده جرم سرامیک و...) استفاده می شود. هيدروکلريک اسيد درمعده نيز وجوددارد وبه هضم غذا کمک مي کند..

 موقع بازکردن شيشه‌هاي بعضي اسيدهاي غليظ ماننداسيد کلريدريک بخاراتي متصاعد مي شودکه تنفس آن خطرناک است و به دستگاه تنفسي آسيب مي رساند و اگر قطره‌اي از يک اسيد قوي بر رويپوست بدن بچکد توليد تاول و حتي جراحات عميق مي‌نمايد ودرچنين مواردي بايدبلافاصله با محلول قليايي رقيق مانند محلول سودا يا جوش شيرين اثر اسيد را خنثي کرد..