نیکان فرآیند نواندیش > تماس با ما  
 
 
Name
Email
Subject
Message
 تلفن دفتر مرکزی

 

  194 69 444 21 98+ 

  654 67 444 21 98+

 

 

 

 

تلفن دپارتمان فروش:    داخلی 1و2            تلفن دپارتمان مالی:   داخلی 4

تلفن مستقیم  دپارتمان صادرات:                        44617401 21 98+
تلفن مستقیم دپارتمان فروش :                          44617449 21 98+
تلفن موبایل :                                                4641 822 912 98+
آدرس:   تهران- اشرفی اصفهانی –بالاتر از میدان  پونک – خیابان نهم-پلاک 23- واحد 5

ایمیل1:INFO@NIKANFARAYAND.COM

ایمیل2:NIKAN.ASEMI@GMAIL.COM